OPEN TOURIST CARD

Open Tourist Card

Využite počas návštevy turistického regiónu SKALICKO-HODONÍNSKO našu OPEN TOURIST CARD a uplatnite si výhody u našich partnerov.
S kartou OPEN TOURIST CARD získate zľavy na:
...vstup do múzeí, pamiatok, kúpalísk, turistických atrakcií...
...zapožičanie bicyklov, elektrobicyklov, turistických palíc, člnov...
...na nákup kvalitných regionálnych vín a špecialít...
...služby v rámci ubytovania a občerstvenia...

Cena karty OPEN TOURIST CARD je 10,-Eur (260,-Kč).
Karta je viazaná na jednu osobu a je neprenosná na iné osoby.
Platnosť karty je jeden rok (vždy v roku, v ktorom bola vystavená).
Majiteľ karty ju môže využívať počas celého roka u zmluvných partnerov, ktorí sú uvedení na webových stránkach projektu www.skalicko-hodoninsko.eu 
Pri uplatnení zľavy sa musí majiteľ karty preukázať kartou OPEN TOURIST CARD spolu s  dokladom totožnosti.
Pri strate alebo jej odcudzení sa nedá vystaviť jej duplikát. Za stratu a odcudzenie karty si zodpovedá majiteľ karty sám.

Kartu si môžete objednať na adrese: hertlsport@hertlsport.sk , cez telefón +421 907 337 787 alebo zakúpiť u našich vybraných partnerov.