KOPČANY

Kopčany

Obec Kopčany leží pri hraniciach s Českom pri rieke Morava. Vedľa obce na nachádza jeden z najstarších zachovaných kostolov nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej. Vznikol pravdepodobne ešte v období Veľkomoravskej ríše. Ďalšou významnou historickou pamiatkou je cisársky a kráľovský žrebčín, rozsiahly historický hospodársky štvorkrídly barokový objekt z rokov 1736-1752. Žrebčín založil cisár František Štefan Lotrinský, manžel Márie Terézie. V roku 2019 bola v blízkosti obce Kopčany vybudovaná lávka cez rieku Moravu, ktorá spojuje obec Kopčany s Mikulčickým hradiskom (Mikulčice,ČR).


Žrebčín Kopčany-Múzeum

Kráľovský žrebčín v Kopčanoch bol založený roku 1736 Františkom Štefanom vojvodom Lotrinským (ako tretí žrebčín založený Karlom VI). Ten už v roku 1736 premiestnil do žrebčínu v Kopčanoch chovné kone dovezené zo Saaralbe. Roku 1765 Mária Terézia povýšila Kopčiansky žrebčín na dvorný - cisársky a kráľovský žrebčín. V roku 2013 boli slávnostne otvorené 2 expozície múzea v žrebčíne v Kopčanoch. Ako prvá a nákladnejšia bola expozícia prírodovedeckého múzea, ktorá je situovaná do priestorov bývalej kaplnky a nájdete v nej aj exponáty staršie ako tisíc rokov. Druhá expozícia sa nachádza v najstaršej zachovalej stajni a je zameraná hlavne na poľnohospodárstvo a chov koní. Návštevníci môžu zhliadnuť aj expozíciu starých jazdeckých sediel, ktorá je umiestnená v zrekonštruovaných priestoroch prvého poschodia zadného traktu žrebčína. Na prehliadku žrebčína doporučujeme včasné objednanie sa cez telefón alebo email.

ZĽAVA OPEN TOURIST CARD:
20% na vstup do múzea
INFORMÁCIE:
www.zrebcinkopcany.eu/muzeum/
KONTAKT: 
Tel: +421 905 206 768  Adresa: Kollárova 315, Kopčany
MAPA
Možnosť zakúpenia karty OPEN TOURIST CARD: ÁNO 
Možnosť platby v českých korunách: ÁNO
Možnosť platby kartou: NIE