OPEN TOURIST CARD

Open Tourist Card

Využijte během návštěvy turistického regionu Skalicko-Hodonínsko naši OPEN TOURIST CARD a uplatněte si výhody u našich partnerů.
S kartou OPEN TOURIST CARD získáte slevy na:
... vstup do muzeí, památek, koupališť, turistických atrakcí ...
... zapůjčení kol, elektrokol, turistických a nordic walking holí, člunů ...
... na nákup kvalitních regionálních vín a specialit ...
... služby v rámci ubytování a občerstvení ...


K dispozici 2 typy karet:
1. OPEN TOURIST CARD / platí na jednu osobu /
2. OPEN TOURIST CARD FAMILY / rodinná karta 2+, 2 dospělí + děti /
Cena karty OPEN TOURIST CARD je 10, -Eur.
- Karta je vázána na jednu osobu a je nepřenosná na jiné osoby.

Cena karty OPEN TOURIST CARD FAMILY je 10, -Eur. 
- Karta je vázána na dvě osoby / rodiče / + děti. Karta bude vystavena na jednu rodinu a je nepřenosná na jiné osoby. Platnost karty je jeden rok (vždy v roce, v němž byla vystavena). Majitel karty ji může využívat během celého roku u smluvních partnerů, kteří jsou uvedeni na webových stránkách projektu www.skalicko-hodoninsko.eu

Při uplatnění slevy musí majitel karty prokázat kartou OPEN TOURIST CARD spolu s dokladem totožnosti / při rodinné kartě doklady totožnosti rodinných příslušníků /.
Při ztrátě nebo její odcizení nelze vystavit její duplikát. Za ztrátu a odcizení karty si odpovídá majitel karty sám.
Kartu si můžete objednat na adrese: hertlsport@hertlsport.sk, přes telefon +421 907 337 787 nebo zakoupit u našich vybraných partnerů.